This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
Đặt Ngay
+84 43 926 4566
Đặt Ngay
  • Hanoi 10A2 Cyclo Tour, Kundan

Daily One Day Tours

Nếu bạn không có thời gian cho các tour du lịch dài ngày, bạn được đề nghị tham gia các tour trọn gói Một ngày với gói ăn trưa. Đón bạn tại khách sạn vào buổi sáng, lấy tất cả tour du lịch dài ngày với bữa ăn trưa và trở lại khách sạn vào buổi chiều. Giá đã bao gồm lệ phí tuyển sinh, bữa ăn (trưa), hướng dẫn du lịch và bảo hiểm.

Close